สถาบัน/ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกแพทย์แผนไทย-จีน
 
 
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 
สถาบัน/ศูนย์พรหมวชิรญาณ
 

สถาบันพรหมวชิรญาณ
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขาวัดยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๖๗๓-๙๙๗๕-๖

ศูนย์พรหมวชิรญาณ
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๕๒๑, ๐-๒๕๖๑-๔๕๒๐

 
สถาบัน/ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกแพทย์แผนไทย-จีน บริการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัดรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย-จีน และการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์เวชกรรมไทย แพทย์จีน และผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือก
๑. การบำบัดรักษา
๒. การนวดเพื่อสุขภาพ
๓. การนวดประคบ
๔. การนวดประคบอโรมาปรับสมดุลหยินหยาง
๕. การนวดศรีษะ คอ หลัง ไหล่
๖. การนวดฝ่ามือ
๗. การนวดฝ่าเท้า
๘. การนวดอโรมา
๙. สปาเพื่อสุขภาพ
๑๐. การอบตัวด้วยสมุนไพร
๑๑. การฝังเข็ม

 

อัตราค่าบริการ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด
 
๑. การตรวจวินิจฉัยและการสั่งรักษา
    - ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ๑๐๐ บาท/ครั้ง
 
๒. การนวดเพื่อสุขภาพ
    - นวดตัว
    - นวดคอ หลัง ไหล่
    - นวดศรีษะ คอ บ่า ไหล่
    - นวดฝ่าเท้า
    - นวดฝ่ามือ
๒๕๐ บาท/๖๐ นาที
๒๕๐ บาท/๖๐ นาที
๒๕๐ บาท/๖๐ นาที
๒๕๐ บาท/๖๐ นาที
๒๕๐ บาท/๖๐ นาที
 
๓. การนวดอโรมา (นวดน้ำมันหอมระเหย)
    - นวดตัวอโรมา
    - นวดสลายไขมัน
๖๐๐ บาท/๖๐ นาที
๖๐๐ บาท/๖๐ นาที
 
๔. สปาเพื่อสุขภาพ
    - สปาตัว
    - สปามือ
    - สปาเท้า
    - สปาหน้า
๖๐๐ บาท/๖๐ นาที
๕๐๐ บาท/๖๐ นาที
๗๕๐ บาท/๖๐ นาที
๖๐๐ บาท/๖๐ นาที
 
๕. การบำบัดรักษา
    - นวดบำบัดรักษา (กดจุดตามอาการ)
    - นวดตัวประคบสมุนไพร
    - นวดคอ หลัง ไหล่ ประคบสมุนไพร
    - นวดศรีษะ บ่า คอ ไหล่ ประคบสมุนไพร
    - นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร
    - นวดฝ่ามือ ประคบสมุนไพร
    - อบตัวด้วยสมุนไพร
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๓๐๐ บาท/ครั้ง
 
๖. การบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
    - ฝั่งเข็ม รักษาโรค ไมเกรน ปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์
    - ฝั่งเข็ม ลดความอ้วน ปรับสมดุลร่างกาย กระชับสัดส่วนบริเวณ
      สะโพก ต้นขา ต้นแขน และหน้าท้อง
    - ครอบแก้ว
    - กัวชา
    - นวดทุยนา
    - ปรับสมดุลหยินหยางด้วย Aura-Detox
๖๐๐ บาท/ครั้ง
๖๐๐ บาท/ครั้ง

๓๐๐ บาท/ครั้ง
๕๐๐ บาท/ครั้ง
๕๐๐ บาท/ครั้ง
๕๐๐ บาท/๖๐ นาที
 

รายได้จากการรักษาพยาบาล

  - สมทบกองทุนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับ พระภิกษุ สามเณร ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  - สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพระสงฆ์ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info@50amfh.org
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม